top of page

Om pensjonatet

Et hundepensjonat som er designet for å tilfredstille hver enkelt hunds behov, trivsel og helse. Pensjonatet vårt er delt opp i 2 avdelinger, en for store hunder og en for små. De store rommene er 2*2 meter og de minste er 1,8 * 1 meter. Alle rom har egen personlig luftegård. De store luftegårdene er 4*2 meter og de minste 3 * 1,1 meter. Vi har i tillegg 2 sykestuer, 1 til små og 1 til store gjester. Alle rom har vannbårne varme. Bygget er utstyrt med ventilasjonsanlegg. Vårt pensjonat er offentlig godkjent og tilfredstiller alle formelle krav, i tillegg til våre egne.

Booking

Klikk deg inn på booking siden og fyll ut all informasjon vi trenger.

bottom of page